MATEMATIKA


Pripreme iz matematike se održavaju nedeljom i obuhvataju 24 dvočasa.

Obuhvaćene su sl. oblasti za osnovni, srednji i napredni nivo:
- Brojevi i operacije sa njima;
- Algebra i funkcije;
- Geometrija;
- Merenje;
- Obrada podataka.

S obzirom da se očekuju potpuno nepoznati zadaci, pripremna nastava se izvodi prateći obrazovne standarde koji su propisani za polaganje male mature u osnovnim školama.


Deo jednog dvočasa biće posvećen savladavanju gradiva neophodnog za test, dok će drugi deo dvočasa biti određen za testove sa nepoznatim zadacima kako bi se izbegao faktor iznenađenja na polaganju završnog testa i proveru domaćeg zadatka.

Na kraju svakog dvočasa učenici dobijaju spisak zadataka za rad kod kuće, koji se nalaze u Zbirci zadataka iz matematike za završni ispit u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Nastavno gradivo koje propisuju standardi zadovoljavaju nastavni plan i program u školi te će učenici pripremama dobiti neophodno znanje iz matematike koje će znatno olakšati prelaz iz osnovne u srednju školu.