POTREBAN BROJ BODOVA 2019. GODINE


U tabeli je broj bodova koji je 2019. godine bio neophodan za upis u pojedine gimnazije i srednje stručne škole u Beogradu.

ŠKOLA
NEOPHODAN BROJ BODOVA ZA UPIS
1. gimnazija DRUŠTVENI SMER: 88,53 PRIRODNI SMER: 89,15
3. gimnazija DRUŠTVENI SMER: 90,08 PRIRODNI SMER: 94,18
4. gimnazija DRUŠTVENI SMER: 91,20 PRIRODNI SMER: 84,55
5. gimnazija DRUŠTVENI SMER: 86,02 PRIRODNI SMER: 87,71
8. gimnazija DRUŠTVENI SMER: 79,74 PRIRODNI SMER: 77,16
14. gimnazija DRUŠTVENI SMER: 87,97 PRIRODNI SMER: 91,77
gimnazija "Sveti Sava" DRUŠTVENI SMER: 84,77 PRIRODNI SMER: 83,20
Pravno-poslovna škola Beograd PRAVNI TEHNIČAR: 75,07 POSLOVNI ADMINISTRATOR: 80,90
I ekonomska škola EKONOMSKI TEHNIČAR: 76,56 FINANSIJSKI TEHNIČAR: 82,11
Farmaceutsko-fizioterapeutska škola FARMACEUTSKI TEHNIČAR: 89,47 FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR: 81,75
Medicinska škola, Deligradska PEDIJATRIJSKA SESTRA-TEHNIČAR: 82,88 FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR: 80,84
Medicinska škola, Zvezdara MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR: 78,00 FARMACEUT. TEHNIČAR: 83,54
Zubotehnička škola STOMATOLOŠKA SESTRA-TEHNIČAR: 76,10 ZUBNI TEHNIČAR: 82,06
Elektrotehnička škola "Nikola Tesla" ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA: 84,79 ELEKTROTEHNIČAR ELEKTRONIKE: 72,41
Ugostiteljsko-turistička škola TURISTIČKI TEHNIČAR: 73,60 KULINARSKI TEHNIČAR: 80,94
Grafička škola FOTOGRAF: 68,14
Škola za negu lepote SCENSKI MASKER I VLASULJAR: 63,52
Vazduhoplovna akademija AVIOTEHNIČAR-OGLED: 87,76 MEHATRONIČAR ZA RADARSKE SISTEME: 79,15
Geološka i hidrometorološka škola TEHNIČAR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE: 67,97
Arhitektonska tehnička škola ARHITEKTONSKI TEHNIČAR: 70,66